مربی چینی ووشو وارد تهران شد/ یکشنبه قراداد امضاء می شود