امام جمعه گنبدکاووس:تحریم های دشمنان با تلاش کارگران کم اثر خواهدبود