هزاران نفر از مردم یمن در اعتراض به محاصره عربستان علیه این کشور تظاهرات کردند