فتوای عجیب داعش درباره همکاری با آمریکا و اسرائیل!