پورمحمدی:دشمنان باخودزنی هم توان جلوگیری ازپیشرفت مارا ندارند/ چون دستشان به ما نمی رسد دوستان و همف