امام جمعه کلاچای:همه برای تحقق خواسته های معلمان وکارگران تلاش کنند