3 کشته و 9 مصدوم در تصادف زنجیره ای آذربایجان شرقی