صفحه نمایش ۴K،بدنۀ فلزی و شیشه ای در Samsung Galaxy Note 5