نکونام و انصاری فرد در فهرست اوساسونا مقابل تیم دوم جدول