امام جمعه بستان آباد: پیشرفت جامعه مدیون تلاش کارگران متعهد است