فرماندار فیروزکوه: شوراها نماد مردم سالاری دینی هستند