هوای استان سمنان امروز آفتابی است/ ترافیک روان در جاده ها