برگزاری سومین سمپوزیوم بین المللی کیفیت در حلقه گیاهان زینتی