امام جمعه نطنز: حمایت از کارگر بدون استفاده از کالای داخلی ممکن نیست