یمن در آستانه وقوع فاجعه انسانی/ آمریکا داعش را مدیریت می کند