ولادت در خانه کعبه، ویژگی منحصر به فرد امام علی (ع) است