فعالیت‌های تولیدی باعث می‌شود طرف غربی یاوه‌گویی نکند/دولت مصرف‌کننده اجناس داخلی باشد