علی دایی از سوی استاندار آذربایجان غربی سفیر بین المللی دریاچه ارومیه معرفی شد