ملت عراق در دهان کنگره آمریکا می زند/ مردم عربستان چرا در برابر جنایت‌های آل سعود سکوت کرده‌اند؟