دولت مصرف‌کننده اجناس داخلی باشد/ ملت عربستان در برابر جنایت‌های آل سعود سکوت نکند