آزمون سراسری قرآن و عترت در هفت نقطه از استان البرز در حال برگزاری است