سبک زندگی دینی و اسلامی مطابق با مقتضیات روز جامعه ...