عربستان: زائران خانه خدا باید پیش از سفر به حج به این سئوال پاسخ دهند، «آیا شما شیعه هستید؟»