عربستان: زائران باید پیش از سفر به حج به این سئوال پاسخ دهند: «آیا شما شیعه هستید»