معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور کسب مدال یونسکو توسط بانوی دانشمند ایرانی را تبریک گفت