مرکز کهکشان راه شیری کوتوله های سفید را به درون خود می کشد