متینگ انتخاباتی اصلاح طلبان کهگیلویه و بویراحمد با تم حامیان فتنه