نخستین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کشور در مبارکه برگزار شد