روزانه یک میلیون خودرو وارد محدوده زوج و فرد پایتخت می­ شوند