یک اتفاق عجيب براي پرسپولیس| خبر بد براي هواداران سرخ