مفتی‌های داعش همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی را مجاز کردند