دانلود اجرای سه تار «پيش درآمد بيات اصفهان» از «امیر نوژن»