محمد ربانی از پسرش می‌گوید که در پورشه هوتن قلعه نویی درگذشت