آیت الله امامی کاشانی : سوق دادن جامعه به سوی عدل به نفع همه است