سرمایه‌گذاری میلیاردی جنرال موتورز برای بهبود کیفیت خودرو