پایگاه خبری کنگره آمریکا: کورکر و مک‌ کانل در لایحه ...