شما کدام را انتخاب می کنید و چرا؟ (گلکسی اس 6 اج یا ال جی G4)