پروین، کریمی، عابدزاده، مهدوی‌کیا، شاهرودی و هدایتی در یک قاب