سخنگوی سازمان امداد و نجات از امدادرسانی به 130 نفر در حوادث ۲۴ ساعت گذشته خبر داد