تیم ملی بسکتبال نوجوانان در نخستین بازی به مصاف لبنان می‌رود