کنایه شریعتمداری به رییس جمهور/ پیروی روحانی از «حافظ» خطرناک است!