بیانیه وزارت دفاع عربستان درباره درگیری مرگبار در مرزها