پاسخ مدیر کل اسبق آژانس به مقامات آمریکا درباره بازرسی‌های معقول از برنامه هسته‌ای ایران