۳۰ حمله هوایی به صنعاء/ افزایش شمار شهدا به ۱۳ نفر