تولید نفت اوپک رکورد زد/ بالاترین میزان از سال 2012