کلاس ارتقا داوری بسکتبال بانوان کشور در کرمانشاه برگزار شد