معاون مخابرات استان تهران مطرح کرد؛ بی‌رغبتی کیوسک‌ها به کارت تلفن