بازداشت نماینده پیشین پارلمان کویت به دلیل اظهارات ...