دامنه‌های زاگرس و ارتفاعات البرز امروز و فردا بارانی است