نتیجه مزایده «پرسپولیس» یکشنبه آتی مشخص می‌شود/تصمیم‌گیری درباره «استقلال» در جلسه هیأت واگذاری